Кой е Патанджали

Кой е Патанджали ?

Кой е Патанджали ? Легендата за мъдреца Патанджали идва от дълбока древност.

Веднъж Вишну се излежавал на своя змей Адишеша и наблюдавал танца на Шива. Адишеша, като усетил, че тялото на Вишну върху него става ту горещо, ту студено, ту леко, ту много тежко, го попитал как го прави? Вишну му обяснил, че така му въздейства танца на Шива, а змеят поискал да изучи това въздействие. Когато овладял изкуството Шива го благословил за земно въплъщение със заръката да даде това знание на хората.

По същото време живеела една йогиня на име Гоника. Тя не била омъжена и нямала деца. Веднъж, молейки да се сдобие с рожба, тя загребала с дланите си вода и я предложила като жертвен дар, а когато отворила очи видяла, че държи малко змийче, което след миг се превърнало човешко дете. Мъдрата Гоника го кръстила Патанджали (онзи, който бил спуснат в дланите на молещия се), отгледала го и му предала всичките си знания.

Този митичен човек оставил след себе си три книги – по граматика, по медицина и за йога.

Трактатът за йога „Йога-сутри на Патанджали“ и до днес се явява основно описание на същнотта и методите на йога. В своя труд Патанджали описва осемте стъпки в йога: Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Дхарана, Дхиян и Самадхи.

Смята се, че Патанджали е систематизирал разпокъсаните знания за йога, предавани от поколение в поколение и ги е изложил в 196 сутри – кратки изречения на Санскрит.

Прието е в началото на практиката да се пее приветствие за Патанджали, когото също така наричат „бащата“ на йога.

Кой е Патанджали
Кой е Патанджали

Приветстивето на Патанджали

Йогена читтасья падена вачам 
Малам шарирасья ча ваидйакена 
Йопа каротам праварам мунинам 
Патанджалим пранджалир анато сми 

Абаху пурушакарам 
Шанкха чакраси дхаринам 
Сахасра ширасам шветам 
Пранамами Патанджалим 
Харе Ом! 

Превод на притествитето на Птанджали

Прекланяме се пред Патанджали – най-благородния сред мъдреците,

Онзи, който даде йога за постигане на чистота и спокойствие на ума,

Граматика за чистата и яснота на речта

И медицина за усъвършенстване на здравето.

Прекланяме се пред Патанджали – въплъщението на змея Адишеша,

който прие човешка форма,

който държи в ръцете си раковина* и диск**,

а главата му е увенчана от хилядолетна кобра.

*Раковина – символ на спиралата на развитието

**Диск – символ на великия разум на вселената

Прочетете още нещо интересно

Spread the love