Шри Б. К. С. Айенгар – ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА

Шри Б. К. С. Айенгар – ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА самолет

Предлагам на вашето внимание едно писмо, публикувано през лятото на 1996 година в НОВИНИ – списание на оксфордския институт за Айенгар йога. В него Шри Б. К. С. Айенгар излага своите възгледи за практиката виняса и представя класификация на сериите от асани. Както винаги, той прави това много ясно и открито. 

Има само една йога

Йога е само една. Съществува асана, но хората я наричат с различни имена и й придават различни форми. Няма такова нещо като виняса йога за аштанга йога, както и не е правилно йога да се нарича виняса йога.

Моля за извинение, ако с тези думи предизвиквам съмнения в умовете на практикуващите. Не превръщайте йога в евтин продукт за продажба с различни названия и марки!

Всички текстове за йога показват, че средствата и целите на йога не се променят. В миналото те са били същите, каквито са сега, и ще останат такива и в бъдеще.

Процесът на достигане до крайното състояние на асана може да бъде наречен виняса и това е всичко. Даже осемте аспекта на йога, които носят названията яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарна, дхяна и самадхи, не са нищо друго, освен виняса крама, класифицирана от Патанджали по логичен начин.

Започнах да се обучавам при своя гуру, както правеха и другите му ученици. Той никога не е наричал практиката виняса „виняса йога“. Никога не е казвал, че преподава аштанга йога. Винаги е наричал същата тази практика Патанджали йога.

По време на практиките асана, пранаяма или дхяна тялото, умът и интелектът трябва да се тренират, тонизират и да се настройват така, че да започнат да излъчват ритмични вибрации и правилна модулация, подобно на антена, която улавя новините и може да ги предава, ако е настроена на правилната честота. Те имат свой собствен начин на функциониране и ние като садхаки(практикуващи) трябва да го разпознаваме.

Значението на понятието „виняса“

Думата „виняса“ се състои от две части: „ви“, което означава разделяне, разбивка, и „няса“ – наместване или подреждане. Така „виняса“ означава разделяне и подреждане в определен ред. Това е метод за систематизиране или начин за надлежно разполагане. В системата на практиките на асана, пранаяма и дхяна трябва да се разглежда идеята за необходимите усилия, които трябва да бъдат направени, за да може да се постигне определено поведение, съединение и реализация.

Виняса крама

През тридесетте и четиридесетте години на ХХ век Гуруджи (Кришнмачаря) учеше в йога шала, както и на други места, постигането на асана чрез изпълняване на виняса. Тогава той беше още млад, а и ние бяхме в разцвета на силите си. Той ни учеше на асани във връзка с  популярното Суря намаскар (приветстване на слънцето). Но всъщност Суря намаскар представлява асаните: урдхва хастсана, уттанасана, чатуранга дандасана, урдхва мукха шванасана и адхо мукха шванасана. Тези асани бяха свързвани по различни начини по пътя към основната поза. Например, за да се изпълни пасчимоттанасана, трябваше да се изпълнят:

 • самастхити
 • урдхва хастасана
 • уттанасана
 • чатурангадандасана
 • урдхва мукха шванасана
 • чатуранга дандасана
 • адхо мукха шванасана
 • лоласана
 • пасчимоттанасана

Излизането от асаната ставаше по обратния ред до самастхити. Днес този начин на практикуване на асани в определен ред, или виняса крама, е широко известен като „джъмпингс“.

Шри Б.К.С. Айенгар. Виняса
Шри Б.К.С. Айенгар. Виняса

Практика за деца и младите хора

От 1937 година, когато живеех в Пуна, до шестдесетте-седемдесетте години преподавах този метод в различни образователни институции. На децата и младите хора им харесваше такъв стил на практикуване. Те се наслаждаваха на бързината, енергичността и разнообразието. В края на четиридесетте години обаче гуруджи се отказа от него. Що се отнася до мене, аз продължавах да се придържам към дадения стил, защото по онова време преподавах в училища и колежи, а също така имах уроци с кадетите на Националната академия за отбрана. Придържах се към този стил, защото това беше необходимо. В института (главния център в Пуна) ние все още продължаваме да използваме този метод в класовете за деца, както и в някои други класове.

Въпросният метод не се практикува на постоянна основа. В детските класове често използвам виняса крама. Ако трябва да ги потопя в дълбочината на асаната, аз запазвам тяхната енергия от „джъмпингс“ и ги карам да се концентрират върху участващите в асаната части на тялото и ги подтиквам да включат ума си, изпълвайки телата им с познание за дълбочината.

Преподавах така наречената виняса йога в продължение на много години, тъй като моите млади ученици се нуждаеха от сила и издържливост. Когато същите тези ученици ставаха на 35-40 години, те се чувстваха вече уморени от този метод и започнаха да напускат. Поради големия отлив от практикуващи, бях принуден да променя своя метод на практикуване и преподаване от чисто физическото ниво към изучаването на по-дълбоките аспекти на йога.

Йога център в Пуна

По онова време Пуна (йога-центърът) беше храм на физкултурата и известно място за подготовка на спортисти. При практикуването на виняса хора с диабет, високо кръвно налягане, хиперактивност, разклатени нерви и проблеми с гърба чувстваха топлина в очите и ушите.

След това си помислих, че ако продължавам по същия начин, то такава йога дълго няма да просъществува. Така престанах да им давам виняса, което, несъмнено, имаше положителен практически резултат – те не се задъхваха, не се уморяваха и, най-вече, престанаха да имат нови здравословни проблеми, които възникваха след йога с виняса.

Заех се да изследвам вътрешното, скритото тънко тяло и започнах да обяснявам на моите студенти изкуството на вътрешното наблюдаване и осъзнаване, вместо да ги карам да изпълняват подскоците във виняса.

Това породи интерес, даде нов импулс на практикуването на йога и заслужи уважение. На младини, когато правех демонстрации по цял свят, изпълнявах практиката с виняса крама, показвайки вътрешната експресивност и динамика.

Зрителите бяха очаровани. След известно време започнах да показвам няколко асани с подскоци, а след това обяснявах вътрешните аспекти на практиката. Присъстващите искаха да им давам все по-подробни обяснения.

Оттогава започнах все повече да правя демонстрации и да изнасям лекции за ума, разума и съзнанието, както и затова как те се пречупват в тялото при различните асани. Откровено бих искал да призная, че подтикнах слушателите към запознаване с въпроса, а после ги мотивирах да опознаят истинската дълбочина. Всичко това направи даденото изкуство по-уважавано.

Джъмпингс работят на физическо ниво

Ето моето окончателно мнение за джъмпингс в асаните: подскоците работят на физическото, външното ниво на тялото и виняса е последователност за постигане на завършваща, или крайна, форма на асаната.

Всеки, който прави джъмпингс, се съсредоточава само върху това, защото неговият ум ще скача и ще се движи. Те не се фокусира върху осъзнаването и изследването на тъмните ъгълчета на тялото. За мен съсредоточаването е стабилност, а проникването в тъмните ъгълчета е просветление.

Дори при този подход проницателността е виняса крама, но тя не се прилага при друго мисловно състояние и отношение. Чрез този подход концептуалният ум и разума, заедно с енергията и осъзнаването, последователно и постепенно се натрупват като система в различните аспекти на човешкото същество.

Нещо повече, виняса крама не са непременно бързите движения с джъмпингс Суря намаскар.  Тя може да се изпълни и със забавени движения на тялото. Например, ако трябва да заемете Саламба Ширшасана (стойка на глава), можете да се подготвите към положение с главата надолу като изпълните следната последователност от асани:

 • адохо мукха шванасана
 • уттанасана (наклон от изправено положение)
 • прасарита подоттанасана (наклон от изправено положение с широко разтворени крака)
 • джану ширшасана (наклон от изправено положение – главата към коляното)
 • пасчимоттанасана (наклон от седнало положение)
 • адхо мукха вирасана (наклон от вирасана)

След това, когато времето за задържане на Ширшасана приключи, може да се повтори горната последователност в обратен ред.

Шри Б.К.С, Айенгар. Сампутана Крия
Шри Б.К.С, Айенгар. Сампутана Крия

Сампутана крия

Този вид виняса осъзнато води към саламба ширшасана, подготвяйки практикуващия на физическо и умствено ниво. Последователността в обратен ред, след завършването на основната асана, поддържа усещането за покой. Освен това, подготвящата последователност помага на хора, които са физически слаби, страдат от високо кръвно налягане или имат проблеми с очите.

От друга страна, адхо мукха врикшасана (стойка на ръце), пинча майюрасана (стойка на предмишници) ни дават енергия за изпълнението на саламба ширшасана.

Шри Б.К.С. Айенгар. Ширшасана
Шри Б.К.С. Айенгар. Ширшасана

Част 2

Специализирано студио по метода на Шри Б.К.С. Айенгар в центера на София.

Саттвика Айенгар йога студио

Spread the love