Кой е Патанджали

Кой е Патанджали ? Кой е Патанджали ? Легендата за мъдреца Патанджали идва от дълбока древност. Веднъж Вишну се излежавал на своя змей Адишеша и наблюдавал танца на Шива. Адишеша, като усетил, че тялото на Вишну върху него става ту горещо, ту студено, ту леко, ту много тежко, го попитал как го прави? Вишну му…