КАКВО Е ЙОГА

Какво е йога?

Популярността на йога расте непрестанно. Едва ли има човек в наши дни, който да не е чувал за йога, обаче какво е йога?

„Йога е светлина, която, веднъж запалена, никога не угасва.

Колкото по-добра е практиката, толкова по-ярък е пламъкът”

Б.К.С. Айенгар

 

Колкото повече хора научават за древната практика, толкова повече спорове и недоразумения свързани с нея възникват. Някои мислят, че това е вид аеробика, други предполагат, че е медитация, трети уверяват че е сбор от дихателни практики.

Да обобщим – йога е древна практика, достигнала до нас от Индия, състояща се от 8 стъпки:

  • Яма – поведението на човека спрямо другите или социална дисциплина;
  • Нияма – поведението на човека спрямо него самия или лична Дисциплина;
  • Асана  – практикуване на пози за физическа, физиологическа и психологическа                  дисциплина за постигане на ритмичен здравословен начин на живот;
  • Пранаяма – натрупване на енергия чрез контрол на дишането;
  • Пратяхара – откъсване на сетивата от външната среда и обръщането им към  вътрешното пространство на практикуващия;
  • Дхарана – концентрация на вниманието;
  • Дхияна – медитация или свързване;
  • Самадхи – сомреализация и разтваряне в „Аза”

 

В съвременния свят йога се възприема предимно като работа с тялото.  При практикуването на физическите пози обаче се включват елементи и от останалите седем стъпки. Именно тази пълнота на практиката обуславя нейния положителен ефект.

какво е йога
какво е йога. Шри Б.К.С. Айенгар

„Когато гледате отстрани моята асана, вие виждате позата, когато аз изпълнявам позата,  практикувам всички аспекти на йога.”                                                                                     Шри Б.К.С. Айенгар

По света съществуват множество школи по йога и всеки ден се появяват нови. Ако сте решили да се заемте с йога, пред вас неминуемо ще изникне въпроса за избора на направление.

Аз преподавам класическа хатха йога по метода на Шри Б.К.С. Айенгар.

 

Айенгар е от стоте най влиятелни личности на планетата

Присъствайки в списъка на стоте най влиятелни личности на планетата на списание «Time» за 2004 година, Айенгар се явява новатор в рамките на традицията. Неговият метод се отличава с много точно, скрупульозно построяване на тялото във всяка поза, с което се постига дълбок физиологичен и терапевтичен ефект. По време на занятията се използват спомагателни материали – килимчета, възглавници, тухлички, колани, одяла и много други, което помага на хората на всяко ниво на подготовка да изпълняват правилно позите, така, че до получат положително, лечебно въздействие върху организма.

Автор: Анна Данилова

Spread the love