ОСОБЕНОСТИ НА МЕТОДА НА АЙЕНГАР

особености на метода на Айенгар

“Йога ни учи как да излекуваме онова,

което е непоносимо и как да понасяме онова, 

което е неизлечимо” Б.К.С. Айенгар

Особености на метода на Айенгар йога

Шри Б.К.С. Айенгар преподава йога повече от шестдесет годинии и през цялото това време неговият метод се развива и задълбочава. Личната му практика изисква в началото огромни усилия и внимание заради крехкото му здраве. Годините практика не само го правят издръжлив и силен, но му дават и едно уникално разбиране за позите – нали резултатите от тяхното изпълнение са изпитани върху самия него. Той обяснява и подкрепя с примери всички традиционни аспекти на йога…преоткрива и систематизира редица пози и дихателни практики…въвежда едно широко изучаване на терапевтичния ефект на йога, което е едното от най важни особености на метода на Айенгар.

Като млад Айенгар практикува силова и динамична йога, която му помага да укрепи слабото си тяло. Неговият учител Т. Кришнамачар преподава този стил на хора от воинското съсловие, а по-късно друг негов ученик става продължител на метода, който впоследствие е наречен Ащанга Виняса.

Начало на Айенгар йога

Постепенно Айенгар разбира, че такава практика е подходяща за млади и здрави хора, а възрастните хора и хората със здравословни проблеми се чувстват от нея по-зле. Така Айенгар започва да обръща голямо внимание на вътрешната работа в позата, на точното и построяване и на нейното разбиране. Статичната практика и построяването на позата позволявала едно по-точно и дълбоко въздействие върху мускулите, ставите, сухожилията и органите. Наблюдавайки своето тяло по време на изпълнението на асаните Айенгар се научава да определя проблема, да го осъзнава и да го отстранява със средствата на йога.

особености на метода на Айенгар
особености на метода на Айенгар

В процеса на такава практика тялото става не само по-гъваво и силно, но и по-симетрично. Тялото се изправя и симетризира не само на физическо ниво. Постепенни изменения започват да се случват и на по-фини и дълбоки нива. Тялото изравнява се и се уравновесява системата на енергийните канали и центрове, които от своя страна имат непосредствено влияние върху психо-емоционалното състояние, съзнанието и ума.

Йогата на Айенгар е призната в целия свят като най-физиологичната и е знаменита със своя терапевтичен подход. Именно Айенгар разработва практиката и класифицира позите във връзка с определени здравословни проблеми. Преподавателите в това направление се обучават тематично за работа с бременни, с хора с проблеми на гръбнака, ставите и т.н.

В метода на Айенгар при нужда активно се използват спомагателни материали, които позволяват едно дълбоко въздействие върху мускулите и органите и осъзнаване на „спящите” части на тялото. На едни допълнителните материали помагат за правилното изпълнение на асаните, за които тялото още не е готово, а на други  – да задържат позата по-продължително време.

Работата над детайла и индивидуалният подход правят практиката достъпна за всеки. Редовната практика памага да бъдат достигнати различни цели – от подобряване на физическото състояние и външност до хармонично развитие на личността като цяло.

Автор: Анна Данилова

Spread the love