ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА част 2

ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА  Висаманяса крама Продължаваме темата “Цялата истина за виняса” Като противоположност на виняса, съществува понятието висаманяса. Висаманяса означава разполагане в разпръснат и неприятен ред. Несъмнено,това не е лишено от логика. По-точно е да се каже, че това е метод на предизвикателството. В него асани от различен вид се свързват заедно без да…

Шри Б. К. С. Айенгар – ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА

Шри Б. К. С. Айенгар – ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ВИНЯСА самолет Предлагам на вашето внимание едно писмо, публикувано през лятото на 1996 година в НОВИНИ – списание на оксфордския институт за Айенгар йога. В него Шри Б. К. С. Айенгар излага своите възгледи за практиката виняса и представя класификация на сериите от асани. Както винаги,…